Pegasi – Ứng dụng Teambuilding truyền tải giá trị

?PEGASI – Nguồn năng lượng vô tận đến từ TEABUILDING?
Nguồn năng lượng ấy đang ở bên trong sâu thẳm con người bạn. Bạn hãy đến với chuỗi khóa học Pegasi của #Gắn_Kết để giải mã và khơi gợi nguồn năng lượng vô tận ấy
??Link đăng ký: https://goo.gl/forms/MP2YlrPiTfyF31uq2
?Chủ đề khóa học Pegasi

Trại huấn luyện Olala

Teambuilding đang trở thành xu thế. Hiện nay đang có rất nhiều người đã và đang làm MC Teambuilding. Thế nhưng, tất cả hầu như đang ở trạng thái chơi vui (đúng ra là chơi trò chơi). Chứ chưa phải đạt cấp độ Teambuilding thực sự.

Teambuilding cần truyền giá trị về xây