Pegasi – Ứng dụng Teambuilding truyền tải giá trị

?PEGASI – Nguồn năng lượng vô tận đến từ TEABUILDING?
Nguồn năng lượng ấy đang ở bên trong sâu thẳm con người bạn. Bạn hãy đến với chuỗi khóa học Pegasi của #Gắn_Kết để giải mã và khơi gợi nguồn năng lượng vô tận ấy
??Link đăng ký: https://goo.gl/forms/MP2YlrPiTfyF31uq2
?Chủ đề khóa học Pegasi

Amazing Tổng kết cuối năm

Hiện nay, khái niệm Teambuilding đã không còn xa lạ với hầu hết các doanh nghiệp. Có nhiều concept làm nên một buổi Teambuilding độc đáo để sự kiện đó thêmý nghĩa và đáng nhớ hơn. Teambuilding có thể kết hợp với rất nhiều sự kiện khác và đương nhiên, sự kiện tổng kết cuối